Matthew 1:23

Matthew 1:23 is the twenty-third verse of the first chapter of the Gospel of Matthew in the New Testament. Joseph has just been informed of the nature of Jesus by an angel and in this verse the author of Matthew relates this to a quote from the Old Testament.

The original Koine Greek, according to Westcott and Hort, reads:

In the King James Version of the Bible the text reads:

The World English Bible translates the passage as:

For a collection of other versions see

The quote is from Isaiah 7:14 with Matthew using the same wording as the Septuagint (LXX). The one alteration is that the phrase “they shall name” is changed to “you shall name.” This switches the meaning somewhat from Immanuel being a title proclaimed by the people to a name given by Joseph. The author of Matthew still treats the name as more of a title as Joseph actually names his son Jesus. The Masoretic text has the unspecified “and shall name”.

There is much debate over the meaning of Isaiah 7:14. Most scholars today claim the Hebrew word ‘almah, used in Isaiah, would more accurately be translated as young woman rather than virgin. However, the Septuagint version of Isaiah top college uniforms, which was translated by seventy Jewish scholars in the 2nd century BCE, and the Gospel of Matthew both use the Greek word parthenos, which unambiguously translates as virgin. Biblical scholar Margaret Barker points out that the text uses the definite article wrist pouch for runners, reading ha-‘almah and therefore The Virgin, an ancient title for the Holy Spirit. This view is supported by the apocryphal Gospel of the Hebrews in which Jesus refers to the Holy Spirit as his mother. For a full discussion of this debate see Virgin Birth.

Scholars have other concerns with Matthew’s reference to Isaiah. France, for instance, believes that it is far more likely that Isaiah is referring to the far more immediate future. The Hebrew can even be interpreted to say that the conception in question had already taken place when Isaiah was writing.

Carter believes the real importance of this verse is in its wider context in Isaiah. He argues that the readers of Matthew would have been very familiar with Isaiah and would immediately recognize the context of this verse. The verse occurs when Judah is under threat from the Syrians. Isaiah promises that God can save Israel from this threat, but that if the Jews continue to sin the Assyrian empire will be the instrument of God’s vengeance. Carter believes that Matthew is using this situation as an allegory for the time in which he was writing. Immanuel if followed will lead to salvation from the empire, in Matthew’s time the Roman, but if the messiah is rebuffed that same empire will be God’s instrument of punishment for the Jewish people as presented by the destruction of the temple in 70 AD.

Zygmunt Sajna

Zygmunt Sajna (ur. 20 stycznia 1897 w Żurawlówce, zm cheap ladies socks. 17 września 1940 w Palmirach) – polski duchowny katolicki, męczennik i błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.

Syn Franciszka i Franciszki z domu Jarosz. Urodził się 20 stycznia 1897 w Żurawlówce w parafii Huszlew w diecezji siedleckiej. Około 1909 roku jego rodzina przeniosła się do Mielnika. W 1918 ukończył naukę i zdał maturę w gimnazjum w Siedlcach.

Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w lutym 1924. Mianowany najpierw wikariuszem w parafii Jadów (obecnie diecezja warszawsko-praska), z końcem czerwca 1924 r. przeszedł do parafii Babice (archidiecezja warszawska).

Dnia 29 października 1924 podjął w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim studia prawnicze. Przerwał je w 1926 z powodu choroby płuc i serca. Do kraju wrócił ze stopniem licencjata prawa kanonicznego.

Po powrocie, jeszcze w 1926 roku został mianowany kapelanem w klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.

W 1931 wyjechał na kurację i odpoczynek do Zakopanego, gdzie jego stan zdrowia uległ polepszeniu. Następnie podjął służbę kapłańską w parafii Antoniego Padewskiego (1931-1932), św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży (1932-1935) oraz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela (1935-1938) (wszystkie w Warszawie). W 1938 objął parafię w Górze Kalwarii.

Wybuch II wojny światowej zastał go w Górze Kalwarii, gdzie pełnił obowiązki duszpasterskie także podczas okupacji. Taki stan rzeczy utrzymał się tylko do grudnia 1939 roku. W związku z wygłaszaniem przez niego kazań o treści patriotycznej oraz udzielaniem duchowego wsparcia Polakom, okupacyjne władze niemieckie nałożyły na niego areszt domowy. Nie mógł chodzić do kościoła, ani służyć jako kapłan. Nie skorzystał z proponowanej mu możliwości ucieczki, nie chcąc opuścić parafian. Za swą postawę poddawany był szykanom. Areszt domowy zamieniono mu na zwykły areszt, początkowo więziono go w koszarach, następnie w Przytułku dla Starców i Kalek w Górze Kalwarii. Stamtąd w kwietniu 1940 trafił na Aleję Szucha w Warszawie, a następnie na warszawski Pawiak. Przez okres uwięzienia nie rozstawał się ze strojem kapłańskim, brewiarzem i różańcem. Był za to bity i torturowany, w protokole ekshumacji z 1946 stwierdzono personalized soccer t shirts, iż wybito mu wszystkie przednie zęby.

Według relacji ocalałych współwięźniów, ksiądz Zygmunt Sajna również na Pawiaku pełnił posługę kapłana football cheap jerseys, m.in. spowiadał, a także udzielał komunii, korzystając z przemycanych z zewnątrz komunikantów. Dnia 17 września 1940 księdza Zygmunta Sajnę wraz z grupą ok. 200 osób rozstrzelano w masowej egzekucji w Palmirach. Zamordowano go w ramach akcji AB, mającej na celu eksterminację polskiej inteligencji. Według relacji obserwującego z ukrycia egzekucję gajowego, Piotra Herbańskiego, będący w grupie skazańców kapłan błogosławił swych towarzyszy znakiem krzyża i przemawiał do nich. W 1946 podczas ekshumacji zwłoki księdza Zygmunta Sajny rozpoznała jego siostra goalkeeper gloves on sale, Maria Zyta Sajna. Został pochowany wraz z innymi we wspólnej mogile.

Proces beatyfikacyjny, jako zbiorowy, otwarto 26 stycznia 1992 roku. Dnia 26 marca 1999 roku w obecności papieża promulgowano dekret o jego męczeństwie. Ksiądz Zygmunt Sajna został beatyfikowany przez bł. Jana Pawła II podczas pielgrzymki papieskiej do Polski, w grupie 108 męczenników za wiarę, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Beatyfikacja miała miejsce 13 czerwca 1999 podczas mszy świętej odprawianej w Warszawie.

Postać księdza Zygmunta Sajny upamiętnia tablica w kościele w Górze Kalwarii. Jego imieniem nazwano jedną z ulic miasta, dawniej Senatorską. Dnia 8 kwietnia 2000 imię księdza Zygmunta Sajny przyjęło Liceum Ogólnokształcące w Górze Kalwarii.

Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w dzienną pamiątkę śmierci (17 września) oraz w grupie 108 błogosławionych męczenników 12 czerwca.

Slaget ved Kynossema

Slaget ved Kynossema fant sted i 411 f.Kr. under Peloponneskrigen. En athensk flåte ledet av Thrasyllos og Thrasybulos ble innledningsvis kastet på defensiven av en tallmessig overlegen spartansk flåte, men vant en marginal seier electric shaver spares. Denne seieren kom på et tidspunkt da Athens tradisjonelle demokratiske styresmakt hadde blitt erstattet av et oligarki. Et athensk nederlag kunne gjort slutt på krigen, men slaget hadde en effekt som ikke stod i stil med dets taktiske betydning. Den athenske flåten fortsatte med to seire i rask rekkefølge etter dette slaget, det andre var den dramatiske omringningen ved Kyzikos som gjorde slutt på den umiddelbare spartanske trusselen mot Athens redningslinje til Svartehavet.

I etterkant av Athens nederlag i den sicilianske ekspedisjon i 413, lyktes en liten spartansk flåte ledet av Khalkidios som var fikk råd og assistanse av Alkibiades, i å få et antall viktige joniske byer til å gjøre opprør fra det athenske sjøforbundet. Etter opprøret til den kritisk viktige byen Milet, inngikk den persiske satrapen Tissafernes en allianse med Sparta mot Athen recipe for meat tenderizer. Spartanerne forble villige til å utfordre athenerne til sjøs, og en athensk flåte lyktes i å ta tilbake flere byer og beleiret Khíos sent i 412. Men i 411 tvang ytterligere opprør på Rhodos og Évvia og den peloponnesiske hærens erobringen av byene Abydos og Lampsakos ved Hellesponten, athenerne til å spre sine styrker. Dette gjorde at den spartanske flåten kunne bevege seg friere i Egeerhavet, de løftet blokaden ved Khíos og stengte inne den athenske flåten ved Samos.

Ved å trekke tilbake sine skip fra Hellespont til Samos, klarte athenerne å reetablere sitt herredømme til sjøs i Egeerhavet, men ved å gjøre dette, åpnet de døren for Sparta til å skifte front. Den spartanske kommandanten Kliarkos gjorde sent i juli et forsøk på å snike 40 skip forbi den athenske flåten for å dra til Hellespont. Disse måtte snu på grunn av en storm, men kort tid etterpå nådde 10 skip under den megariske generalen Helixos Hellespont hvor de utløste opprør i Bysantium, Khalkedon og andre viktige byer.

Flere måneder senere bestemte den nye spartanske navarken Mindaros at løftene om støtte fra Farnabazos, den persiske satrapen i Anatolia, var mer lovende enn de til Tissafernes i Jonia. Han fikk hele sin flåte forbi athenerne og sluttet seg til skipene ved Abydos og tvang den athenske flåten ved Sestos til å flykte med tap til Imbros og Lemnos.

Med en betydelig peloponnesisk flåte opererende i Hellespont, hadde den athenske flåten lite valg enn å følge etter Mindaros, siden den livsviktige handelsruten til Athens kornforsyninger gikk gjennom Hellespont. Thrasybulos fikk kommandoen og ledet flåten til Elaios på tuppen av Gallipoli hvor athenerne tilbrakte fem dager i forberedelser for å utfordre de 86 spartanske skipene ved Abydos med sine 76 skip. Den athenske flåten seilte i kolonner inn i Hellespont, fulgte den nordlige kysten, mens spartanerne satte ut fra Abydos på den sørlige kysten. Da den athenske venstre flanke hadde rundet Cynossema, angrep spartanerne. Deres plan var å utmanøvrere den athenske høyreflanken og fange flåten i Hellespont mens de drev sentrum på land ved Cynossema. Athenernes sentrum ble raskt drevet på land, og den venstre flanken under Thrasyllos opptatt med siracusiske skip og ute av stand til å se resten av flåten rundt det skarpe punktet, var ute av stand til å komme til unnsetning. Imens klarte Thrasybulos til høyre å unngå en omringelse ved å utvide sin linje vestover, men da han gjorde dette, mistet han kontakten med sentrum. Athenerne var delt, en betydelig del av deres flåte var satt ut av spill, og det virket som en spartansk seier var nært forestående.

Men på dette kritiske tidspunktet begynte den peloponnesiske linjen å bryte opp i uorden ettersom skip brøt ut av linjen for å forfølge individuelle athenske fartøyer. Da han så dette, snudde Thrasybulos sine skip og angrep spartanernes venstre flanke. Etter å ha spredt disse skipene youth baseball uniforms, angrep athenernes høyre flanke det peloponnesiske sentrum som var uorganisert og spredte også dem. Siracuserne til høyre så resten av flåten i flukt, oppgav sitt angrep på den athenske venstre flanke og flyktet også. Det trange stredet sikret at peloponneserne hadde kort vei til sikkerhet, begrenset skadene som athenerne kunne påføre dem, men da dagen var slutt, hadde de erobret 21 spartanske skip mot de 15 som spartanerne erobret tidlig i kampene. Athenerne satte opp et minnesmerke ved Cynossema og la inn til Sestos

Brazil Home PAULINHO 8 Jerseys

Brazil Home PAULINHO 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, mens peloponneserne satte kursen for Abydos.

I dagene etter slaget utrustet athenerne sine skip på nytt ved Sestos og sendte en liten avdeling til Kyzikos, tok tilbake byen og erobret åtte triremer som de møtte på veien. En trirem ble sendt til Athen hvor de uventede gode nyhetene fornyet folkets tro på krigsbestrebelsene. Historikeren Donald Kagan har lagt vekt på effekten som denne seieren hadde på athenerne. Athenerne hadde vært tvunget til å kjempe på¨sine fienders vilkår på et tidspunkt hvor byen manglet ressurser til å bygge en ny flåte og kunne ha tapt krigen den dagen ved Cynossema. Istedet vant de en seier som gjorde dem i stand til å fortsatte kampene, der en seier fremdeles virket mulig.

Infrastructure damage during the Russo-Georgian War

Infrastructure damage during the Russo-Georgian War became noticeable on 12 August when local authorities claimed that about 70 percent of Tskhinvali’s buildings (public and private) had been damaged during the Georgian military operation. According to later Russian statements, about 20 percent of Tskhinvali’s buildings had been damaged and 10 percent were “beyond repair”. In late August, South Ossetian parliament deputy speaker Tarzan Kokoity claimed that according to a preliminary assessment, Georgian damage in South Ossetia was valued at 100 billion rubles.

According to HRW, during the night of 7–8 August Georgian forces heavily shelled Tskhinvali and several nearby Ossetian villages; the city was also heavily shelled during the daytime on 8 August. HRW reported that South Ossetian fighters took up positions in civilian locations (including schools), turning them into military targets. Several of these locations were then hit by Georgian artillery. Shelling resumed on a smaller scale on 9 August, when Georgian forces targeted Russian troops who had moved into Tskhinvali and other areas of South Ossetia.

The Georgian government reported that Tskhinvali was largely reduced to rubble as a result of Russian air attacks. “When aircraft started bombing our positions in Tskhinvali, this is when most civilian buildings were burned”, explained Davit Kezerashvili. Russian journalist Yulia Latynina also blamed Russia for damaging the city, saying that when Georgian forces entered Tskhinvali it was intact. After they were driven out by the Russians, the city was in ruins.

Russia bombed airfields and other economic infrastructure phone bag waterproof, including the Black Sea port of Poti. Eight to eleven Russian jets reportedly hit container tanks and a shipbuilding plant in the port. On 15 August 2008 Russian forces advancing towards Tbilisi blew up the railway bridge near Kaspi, about 50 km (31 mi) from the Georgian capital. The cement factory and civilian area in Kaspi were also reportedly damaged by Russian air raids best men’s shaver. The destruction of the railway bridge disrupted Georgian east-west communications and Armenia’s main trade route.

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) released a series of detailed satellite maps of the regions affected by the war, acquired on 19 August from UNOSAT. Damage was assessed primarily from satellite images with a resolution of 50 cm. Since it was an initial assessment, it was not independently validated on the ground. UNOSAT reported that 230 buildings in Tskhinvali (5.5 percent of the total) were destroyed or severely damaged. In the villages north of the city, up to 51.9 percent of buildings were damaged kids socks wholesale. UNOSAT provided imagery of six Georgian naval vessels partially or completely submerged in Poti; no other damage to physical infrastructure or ship-related oil spills were revealed.

HRW used the satellite images to confirm the widespread burning of ethnic-Georgian villages by Ossetian militia in South Ossetia. Amnesty International noted that the most of the damage in Tskhinvali was sustained on or before 10 August and was likely caused by the intense fighting between the Georgian and Russian militaries around 8 August. However, a number of Georgian villages near Tskhinvali were damaged after the major hostilities ended.

Col de Bornette

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Géolocalisation sur la carte : Haute-Savoie

Géolocalisation sur la carte : Savoie

Géolocalisation sur la carte&nbsp toothpaste dispenser for kids;: France

Le col de Bornette est un col de montagne situé à 1 304 m d’altitude entre le crêt du Char à l’ouest et la montagne du Charbon à l’est, dans le massif des Bauges, à la limite des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie buy england football shirt.

Le col de Bornette n’est accessible qu’à pied par le sentier de grande randonnée du tour des Bauges underwater phone pouch, à partir du Golet de Doucy. Il est situé au milieu d’alpages entre les communes de Doussard et de Lathuile au nord et Bellecombe-en-Bauges à l’ouest.

Les alpages et la forêt du col de Bornette font partie de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II des Massifs Orientaux des Bauges rattachée au réseau Natura 2000.

Oranienburger Straße

Koordinater:

Oranienburger Straße er en av de mest kjente gater i Mitte i Berlin. Gaten som er sentrum for Berlins jødiske kvartal, er populær blant turister, og det ligger tallrike severdigheter og serveringssteder som barer og kaféer langs den. Gaten er også kjent for den nattlige prostitusjonen

Runner Waist Pack

Runner Waist Pack

BUY NOW

$39.00
$7.30

. Den er oppkalt etter den brandenburgiske byen Oranienburg.

Oranienburger Straße begynner ved Hackescher Markt. Derfra løper den nesten rettlinjet i nordvestlig retning, og ender ved Oranienburger Tor, hvor den møtes med Friedrichstraße goalie shirt soccer.

Gaten har eksistert siden 1200-tallet, og ble opprinnelig kalt Spandauer Heerweg. Den var før i tiden forbindelsen fra Spandau-porten i Berlins bymur til Spandau. Etter rivningen av befestningene rundt Berlin oppstod Hackescher Markt foran Spandau-porten. På denne tiden, med bygningen av Berlins tollmur, etablerte navnet Oranienburger Straße seg. Offisielt fikk gaten dette navnet først 26. juni 1824.

Like i nærheten av Hackescher Markt ligger Monbijoupark. Parken oppstod etter rivningen av Schloss Monbijou.

Monbijoupark er et 3 hektar stort grøntområde. Det ligger enkelte kaféer, atelierer, sportsanlegg og en barnesvømmehall i området.

Omtrent midtveis i gaten ligger Neue Synagoge. Det er en av byens største synagoger, og ble bygget 1859–1866 av Eduard Knoblauch og Friedrich August Stüler som hovedsynagoge for den jødiske menigheten i Berlin. Bygningen er særlig kjent for sin forgylte kuppel. Under krystallnatten ble den reddet takket være heltemodig innsats av Wilhelm Krützfeld, sjef for det lokale politidistriktet, som med dradd pistol erklærte synagogen som historisk verneverdig. Deretter beordret han brannvesenet til å holde vakt over den for å hindre ildspåsettelse. I stedet ble synagogen sterkt skadet under allierte luftangrep under andre verdenskrig.

Ved hjørnet av Tucholskystraße ligger det tidligere Kaiserliche Postfuhramt. Bygningen ble oppført mellom 1875 og 1881, og krones i likhet med Neue Synagoge av en kuppel. Det dreier seg om en åttekantet murstenskuppel, som flankeres av to fløybygninger. Bygningen ble frem til 1973 brukt for sitt egentlige formål som postkontor how do you tenderize meat, men var helt frem til 1995 i bruk for postvesenets virksomheter how to tenderize beef steak.

På fasaden finnes det portretter av 25 (opprinnelig 26) kjente personer som har hatt betydning for postvesenet. Bygningen er registrert som kulturminne.

Kort før gaten går over i Friedrichstraße fanger en ruin ens oppmerksomhet. Det dreier seg om restene etter den tidligere Friedrichstraßen-Passage, som ble bygget mellom 1907 og 1909. På 1980-tallet ble rivningen av den delvis ødelagte passasjen startet, men i februar 1990 okkuperte omkring 50 kunstnere fra øst og vest ruinene, og reddet dem dermed fra rivning.

Kunsthaus Tacheles utviklet seg raskt til et kultursentrum i det jødiske kvartalet i Berlin. Stedet byr ved siden av kunstobjekter og protestmalerier på diskoteker, kaféer og atelierer. Ruinen er idag fredet.

Sporvognen gjennom Oranienburger Straße ble bygget mellom 1868 og 1877. MetroTram-linjene M1 og M6 trafikkerer nå gaten.

Under krysset med Tucholskystraße ligger S-Bahnhof Oranienburger Straße, en stasjon i Berlins forstadsbaner.

Stasjonen ble åpnet 28. mai 1936 som del av nord-syd-tunnelen i Berlin. Den er dobbeltsporet. Stasjonen var stengt mellom 1961 og 1990. Forstadsbanene ble drevet av Vest-Berlin og kjørte forbi uten å stoppe. Etter murens fall var Oranienburger Straße den første spøkelsesstasjonen på forstadsbanenettet som ble gjenåpnet.

Stratégies

Les informations dans cet article sont mal organisées, redondantes, ou il existe des sections bien trop longues. ou soumettez des propositions en page de discussion.

Stratégies est un magazine hebdomadaire et un site Web français destinés aux professionnels de la communication. Fondé en 1971 par Publications professionnelles françaises (PPF), ce titre de presse a été repris de 1984 à 1991 par Marketing Services, puis par Reed Elsevier (1991-2013) et l’éditeur Intescia (Edmond de Rothschild-PAI, 2013-2015). Depuis, le 2 novembre 2015, Stratégies appartient à Altice Médias Group

En mai 1971, deux jeunes journalistes venus de l’Écho de la presse et de la publicité, Christian Blachas et Alain Lefebvre proposent à Jacques Dodeman, ancien directeur du Groupe international Hachette qui vient de créer France Expansion avec la holding luxembourgeoise Intracom, de lancer un magazine consacré à la communication. Il veut apporter un regard nouveau sur une profession dont les membres – publicitaires, agences, médias – travaillent ensemble mais n’ont pas de véritable organe de presse commun. Jacques Dodeman accepte d’éditer le titre et promet à chacun 5% des actions si l’opération est un succès . Ils sont rejoints par Patrick Bartement. Le concept et les rubriques se précisent. Le journal aura  un format tabloïd, à la façon du titre anglais Campaign, à partir d’une maquette neuve conçue par Jean-Pierre Pacquier. Ce sera Stratégies, bimensuel au départ, avec l’ambition de devenir hebdomadaire.

La société d’accueil Publications professionnelles françaises, PPF, S.A. au capital de 100 000 francs est rapidement créée . PPF s’associe brièvement au départ avec Adweekly, du Groupe Mercury à Londres. Cette collaboration ne durera que peu de temps, en l’absence de synergie véritable entre les deux publications et à la suite d’un désaccord sur le rachat du magazine Le Management. La participation de Mercury sera rachetée par Intracom en octobre 1974.

Le premier numéro sort le 8 octobre 1971. Le succès est quasi immédiat en dépit de la réserve initiale de quelques grandes agences qui acceptent finalement cette nouvelle forme de journalisme professionnel. La publication du premier Dossier Agences, présentant les agences aux annonceurs, permettra à l’entreprise d’être bénéficiaire sans plus tarder. Publié par la suite chaque année et de plus en plus étoffé – le nombre des agences présentées passera très vite de 50 à 300 – il devient un outil de référence tant en France qu’à l’étranger. Il sera suivi du Dossier Campagnes, consacré lui aux campagnes et aux courants d’idées de l’année, puis Art Dirctors, avec Création.

Patrick Bartement s’en va vers d’autres intérêts. Stratégies est hebdomadaire à partir de son 200e numéro, lance le premier Grand Prix, qui sera suivi de beaucoup d’autres pour les différents métiers de la profession, et devient un animateur incontournable du milieu. Une newsletter quotidienne, portée par coursier chaque nuit à quelques centaines d’abonnés, précède l’actualité du jour

Son service documentation multiplie les fichiers et les guides. Un nouveau support sur cassettes vidéo apparait, Stratégies Vidéo, ancêtre lointain du Culture Pub de Christian Blachas, qui recense chaque mois tous les nouveaux films publicitaires.Vidéo Strategies est créé à New York, où il sera revendu quelques années plus tard à Adweek. Des déclinaisons du titre, Stratégies Médical, Stratégies Méditerranée sont tentées. Sous la direction de Benoit Délépine, un nouveau mensuel, Création, consacré à la création et aux techniques publicitaires, est lancé. PPF prend une participation de 33% dans Groupe Médias Associés, éditeur de Biba, lancé par Elisabeth Lefebvre et Europe 1.

En 1982, Alain Lefebvre, qui veut créer un magazine grand public, Magazine Hebdo, quitte Stratégies et revend à Christian Blachas les 5% de PPF qui lui ont été attribués. Dans le même temps les actionnaires internationaux chargent Jacques Dodeman de rechercher un repreneur. Les propositions de groupes de presse intéressés par la reprise d’une entreprise jeune et dynamiqueque sont nombreuses. Mais les propriétaires veulent préserver l’indépendance de l’entreprise  qui ne peut dépendre, même indirectement, d’un groupe susceptible d’être soumis à des pressions publicitaires.

Le choix des actionnaires se porte finalement sur un jeune homme de marketing présenté par IndoSuez, Henri Nijdam, qui n’est lié à aucun groupe et garantit par écrit que cet achat est familial, en consentant une première option à Intracom au cas où les circonstances l’amèneraient à revendre l’entreprise à un groupe extérieur. La cession se fait sur une base de 26 000 000 Fcs. Le 19 mars 1984, Henri Nijdam achète via Marketing Services, 3507 des 7000 actions de PPF à Intracom – le règlement du solde étant étalé jusqu’à fin 1985 – et entre au Comité de direction. Jacques Dodeman assure la direction du groupe  jusqu’au 31 mars 1985. Le 1er avril, Henri Nijdam prend la présidence et la responsabilité des opérations.

Après le départ de Jacques Dodeman, des tensions apparaissent entre l’ancienne équipe et la direction. On arrive en mars 1986 à une grève générale. Au bout d’un mois, Henry Nijdam met fin à la grève en licenciant le personnel, pour un coût global qu’il évalue à 6 900 000 fcs. Christian Blachas et son équipe utiliseront leurs indemnités pour fonder d’abord une lettre, puis un journal hebdomadaire concurrent, CB News.

Henri Nijdam, qui a emprunté la totalité des fonds nécessaires à l’achat en s’appuyant sur ceux de la société elle même, selon la technique du « leverage buy out », va consacrer son activité à la recherche de nouveaux financements et à la valorisation de la société en vue de sa revente. En 1987 il introduit en Bourse au marché Hors Cote 15 000 actions qui apportent une première trésorerie. Il crée une pyramide de sociétés, Marketing Finance, Marketing Services, Marketing Investissements, permettant d’accueillir de nouveaux investisseurs sans perdre le contrôle de PPF qui demeure la seule source de revenus.

Tous les produits existants font l’objet d’un marketing intensif et d’une révision à la hausse de leur prix de vente. Deux nouveaux titres Marketing Mix et Direct viennent compléter l’offre. Le chiffre d’affaire et les effectifs augmentent en conséquence, les pertes aussi. À fin 1989, les pertes cumulées de Marketing Services et Marketing Investissement atteignent une vingtaine de millions de francs mais la situation se redresse. Le marketing porte ses fruits. Le chiffre d’affaires atteint une centaine de millions et le bénéfice annuel approche de 13 millions en 1990.

En 1989, le groupe anglo-saxon Reed International, qui cherche à s’établir en Europe continentale, s’intéresse au groupe Stratégies, dont il considère qu’il lui apporterait une présence rapide et forte et une plateforme pour investir d’autres marchés. Un an plus tard, il rachète Marketing Finance, holding du groupe, 181 millions de Francs. En janvier 1991, la société PPF battery lint remover, créatrice de Stratégies, est absorbée par Marketing Services, et radiée du Registre du commerce

Le nouveau périmètre du groupe et sa situation financière ne sont toutefois pas fermement établis. En 1994 il perd de l’argent et le directeur général, Alain Maury arrête la parution de la totalité des titres à l’exception de Stratégies. La concurrence de CB News créé par Christian Blachas se fait sentir.

À partir de 1998 la lettre quotidienne est diffusée par internet. Un site web est mis en ligne et après quelques soubresauts la société retrouve son équilibre avec l’internet, jusqu’à l’éclatement de la bulle. Les nouveaux développements, Stratégies on line et la version anglaise Strategies Europe sont arrêtés. Un plan social, entrainant une nouvelle grève, intervient en 2003. Le titre évolue vers un positionnement de généraliste de la communication, avec une nouvelle maquette proche des newsmagazine anglo-saxons, et retrouve sa première place. CB news de son côté doit déposer son bilan en 2010

Stratégies poursuit son évolution multimédia avec un nouveau site internet, une forte présence sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter où il compte plus de 100 000 abonnés et des applications Iphone. Une deuxième lettre, gratuite, est lancée en 2011. En juin 2013, le groupe Reed Elsevier cède RBI France – qui devient Intescia – au fond d’Edmond de Rothschild (Edrip), avec l’appui de managers de l’entreprise et de BNP Paribas Developpement.

En janvier 2015, après avoir lancé une nouvelle version pour mobile et tablette de son application, le magazine Stratégies se réforme en profondeur avec une nouvelle formule davantage axée sur les marques et les nouvelles technologies.

Chaque semaine, Stratégies traite de l’actualité de la communication, du marketing, de la publicité et des médias. En 2013, selon l’office de justification de la diffusion, la diffusion totale de Stratégies est de 11.902 exemplaires, essentiellement par abonnement auprès des professionnels de la communication et du marketing..

Outre le magazine papier, Stratégies édite deux newsletters quotidiennes (l’une payante destinée aux fonctions exécutives dans l’entreprise, l’autre gratuite et diffusée autour de 13 h, plus grand public et plus généraliste), un site internet remis quotidiennement à jour dans une logique de flux d’informations, des guides et des suppléments hors série. Le titre propose aussi des formations et des événements destinés aux professionnels de ces différents secteurs.Depuis juin 2013, son directeur de la publication est Alexandre Sidommo, président du directoire de RBI et fondateur du site Double Trade (Jean-Pierre Séguret, ex-président de DDB, en étant le président du Conseil de surveillance). Le siège de Stratégies se trouve à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Depuis 2010, sa rédaction constituée d’une vingtaine de journalistes est dirigée par Olivier Mongeau.

Reed Business Information, filiale du groupe anglo-néerlandais Reed Elsevier,a réalisé un chiffre d’affaires de 62,7 millions d’euros en France en 2011 et un résultat net de près de 11 millions d’euros. Le groupe emploie 350 personnes en France. Il est présent dans la presse, la formation et l’édition. Outre Stratégies, ses principales marques sont Direction(s), Comundi, Prat Éditions, ESF éditeur, Reed Publishing, , Cosmetique Magazine, Coiffure de Paris. En 2007, Reed Business Information a fait l’acquisition de la société Double Trade. En 2008, le groupe a racheté Cosmédias, éditeur de titres spécialisés dans les parfums et cosmétiques.

De nombreux journalistes de presse écrite ont travaillé à Stratégies. Parmi eux, François Kermoal (Steve & Cie), Philippe Larroque (Le Figaro), Didier Falcand (“Les Clés de la presse”), Henri J what can you use to tenderize steak. Nijdam (“Nouvel Economiste”), Laurent Neumann (“Marianne”), Marc Pellerin (“Le Parisien”), Renaud Revel (“L’Express”), Véronique Richebois (Les Échos), Étienne Moatti (“L’Equipe”), Arnaud de Saint Simon (Psychologies), Frédéric Saliba (“Le Monde”), Marc Baudriller (“Challenges”), Lionel Lévy (“Capital”), Marie Nicot (“Journal du Dimanche”), Laurent Bailly (Arte), Anne Fulda (Le Figaro), Nathalie Funès (Nouvel Observateur) ou encore Alexandre Debouté (Le Figaro).

Le principal concurrent de Stratégies était l’hebdomadaire CB News (dont la parution s’est arrêtée sous forme hebdomadaire le 15 novembre 2010 avant de reprendre sous forme mensuelle) également fondé par Christian Blachas. Les autres titres de presse professionnelle consacrés à la communication sont : Marketing Magazine, La Correspondance de la presse, La Correspondance de la publicité, “Satellifax”, “Satellinet” et L’Événementiel ou encore Offre Media. L’hebdomadaire est également concurrencé par les pages médias et publicité de la presse quotidienne notamment du “Figaro” et des “Echos” ainsi que par de nombreux sites internet et newsletters professionnelles.

Ce titre est disponible au numéro dans certains kiosques mais surtout à l’abonnement via des centrales d’abonnement.

Ingrische Oorlog

De Ingrische Oorlog was een militair conflict tussen Zweden en Rusland van 1610 tot 1617. De oorlog legde de grondslag voor de Zweedse periode als Europese grote mogendheid. De naam van de oorlog refereert aan Ingermanland, het gebied rond het huidige Sint-Petersburg, dat na de oorlog van Russische in Zweedse handen overging.

De Ingrische Oorlog vond plaats tijdens de Tijd der Troebelen in Rusland, een opvolgingsstrijd die het land verscheurde na de dood van tsaar Fjodor I in 1598.

Zweden had in 1609, tijdens de Pools-Moskovitische Oorlog, een bondgenootschap met Rusland gesloten football jerseys for cheap. Tsaar Vasili IV beloofde de Zweden het fort Kexholm in ruil voor steun tegen Polen-Litouwen en de Valse Dimitri II, een door de Polen gesteunde Russische troonpretendent. Koning Karel IX van Zweden stuurde een (voornamelijk Fins) expeditieleger onder bevel van graaf Jakob de La Gardie naar Rusland om het fort Staraja Ladoga in te nemen. De la Gardie (die eerder in de Tachtigjarige Oorlog onder prins Maurits had gediend) nam Ingermanland, Novgorod en Staraja Roessa in, en marcheerde vervolgens samen met Russische troepen naar Moskou om de tsaar te ontzetten.

De Zweedse inmenging in de oorlog tussen Rusland en Polen gaf de Poolse koning Sigismund III (in 1599 afgezet als koning van Zweden) aanleiding om de oorlog aan Zweden te verklaren. De Russen en Zweden werden compleet verslagen door de Polen in de Slag bij Kloesjino op 4 juli 1610. Het Zweedse expeditieleger van Jakob de La Gardie werd in de pan gehakt en de weinige overlevenden gaven zich over aan de Polen. Tsaar Vasili IV werd afgezet door bojaren en de Polen namen het Kremlin in.

In 1611 stierf de Zweedse koning Karel IX en zijn zoon Gustaaf II Adolf volgde hem op. Gustaaf II Adolf wilde zijn broer Karel Filips op de Russische troon plaatsen, ook al waren de Polen inmiddels uit Moskou verdreven en was Michaël I verkozen tot tsaar. De Zweden begonnen een nieuw offensief. In 1613 belegerden ze Tichvin, zonder succes. Een Russisch tegenoffensief volgde, maar het lukte de Russen niet Novgorod te hernemen. In 1614 namen de Zweden Gdov in en het jaar daarop belegerden ze Pskov.

In 1615 begonnen verkennende vredesonderhandelingen, maar de Russen weigerden rond de tafel te gaan zitten zolang Pskov belegerd bleef. Nadat de Zweden op 17 oktober de belegering afgebroken hadden, gingen de vredesonderhandelingen in januari 1616 van start. Op 22 februari werd een wapenstilstand getekend.

Naast de Zweedse onderhandelaars (onder leiding van Jakob de La Gardie) en de Russische onderhandelaars waren delegaties uit Engeland, Nederland en Denemarken aanwezig om te bemiddelen tussen de twee partijen. De Nederlanders streefden er vooral naar om de noordelijke haven Archangelsk uit Zweedse handen te houden, omdat dit de handel tussen Rusland en West-Europa zou bemoeilijken.

De Vrede van Stolbovo werd uiteindelijk getekend op 27 februari 1617. Het verdrag was vooral voordelig voor Zweden, dat een groot gebied in handen kreeg en uitgroeide tot een Europese grote mogendheid, terwijl Rusland zijn toegang tot de Oostzee verloor.

Ingermanland en Karelië gingen van Russische in Zweedse handen. Zweden moest wel Novgorod teruggeven aan Rusland, Michaël I als rechtmatige tsaar van Rusland erkennen en alle andere claims op Russisch grondgebied opgeven free water bottle by mail.

Na de Vrede van Stolbovo kon Zweden zich op de oorlog met Polen-Litouwen concentreren. In de jaren 1620 veroverden de Zweden Lijfland, Koerland en een aantal steden in Pruisen op de Polen.

Het Russische verlies van de toegang tot de Oostzee zou een twistpunt blijven en leiden tot verdere oorlogen tussen Zweden en Rusland: de Russisch-Zweedse Oorlog (1656-1658) en de Grote Noordse Oorlog. Nadat Rusland uiteindelijk Ingermanland weer in handen had gekregen, liet tsaar Peter de Grote zijn nieuwe Russische hoofdstad Sint-Petersburg in Ingermanland bouwen, aan de Oostzee.

Zweeds-Novgorodische Oorlogen · Russisch-Zweedse Oorlog (1496-1499) · Russisch-Zweedse Oorlog (1554-1557) · Lijflandse Oorlog (1558-1583) · Russisch-Zweedse Oorlog (1590-1595) · Ingrische Oorlog (1610-1617) · Russisch-Zweedse Oorlog (1656-1658) · Grote Noordse Oorlog (1700-1721) · Russisch-Zweedse Oorlog (1741-1743) · Russisch-Zweedse Oorlog (1788-1790) · Finse Oorlog (1808-1809)

Waterloo (video game)

Waterloo is a battle strategy game by PSS for the DOS PC, Atari ST and Amiga. It was released in the U.K. by Mirrorsoft in 1989 and in the U.S. by SSI in 1990.

The player takes the role of either Wellington or Napoleon at the Battle of Waterloo. The battle may be played with the historical orders or custom orders. It is a turn-based strategy game.

The 100-page manual provides historical and military background to the battle as well as gameplay information. A fold-out map of the battlefield and initial dispositions of units is also provided.

The game was innovative in being played from the point of view of the commander, with the battlefield rendered in simple three-dimensional perspective rather than the overhead view traditionally typical of battlefield strategy games. This means that the player’s knowledge of the progress of the battle is limited to what he can see with his own eyes and the reports of subordinates clear water bottles. The player may move around the battlefield to better observe events, but risks death or capture if he approaches too close to the front.

The player is not permitted to micromanage the movements of individual units, as these are not under his direct command; instead he must give orders to subordinate commanders who interpret them according to their own judgement. A subordinate commander will ignore an order he considers unfeasible.

Orders are issued using natural language commands reminiscent of adventure games. For example,

Orders take time to arrive at their destinations, as do combat reports sent by subordinates to the player. Messengers may also be killed or captured. This means that units remote from the commander may not receive orders in time, while units engaged in combat may not receive them at all.

The game begins at 11:30 am and ends at 9:30 pm, when the results are assessed. The computer then decides if the player has been defeated, is victorious, or if the result is inconclusive.

Computer Gaming Worlds unusual sport top water bottle, three-dimensional ground perspective and resulting uncertainty over the battle’s progress helped make the game the most accurate of the ten simulations of the battle he had played. The reviewer approved of the graphics but noted that the frequent screen updates ran slowly on older computers, and criticized the lack of any audio. In a 1993 survey of pre 20th-century strategy games the reviewer gave the game three-plus stars out of five, calling it “fascinating though frustrating”.

2009–10 DEL season

The 2009–10 Deutsche Eishockey Liga season is the 16th season since the founding of the Deutsche Eishockey Liga (English: German Ice Hockey League). Prior to the season, the Füchse Duisburg voluntarily left the league due to financial hardship. Bietigheim Steelers, champions of the 2. Bundesliga had an opportunity to join the league, but canceled their licensing application.

A change from the previous season was the renaming of the Sinupret Ice Tigers, who are playing under the new name Thomas Sabo Ice Tigers. During the previous season it became obvious that the Ice Tigers were in a dire financial situation. On November 25, 2008, preliminary insolvency was filed and on December 30, 2008, declared. This led to the corporate sponsor Bionorica pulling their support in March 2009. An investor group led by local jeweler Thomas Sabo intervened on April 3, 2009, preempting bankruptcy proceedings and ensuring participation in the 2009–10 season.

Color code: &nbsp how to tenderize steak tips; = No playoff